ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης ενός παιδοδοντίατρου, αποτελεί η στοματική υγεία  ασθενών με ειδικές ανάγκες. Νέοι με ιδιαίτερες ιατρικές , σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες συχνά αποτελούν πρόκληση για τους ειδικούς. Το άριστα καταρτισμένο  προσωπικό μας, μας επιτρέπει να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες με τον καλύτερο τρόπο και να τους παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα.